Metrology Institute

The Institute of Metrology, established in 1995, is an academic subdivision engaged in scientific, expert and consulting activities in the fields of legal and industrial metrology, and measurement engineering.

The Institute of Metrology participates in the improvement of the Lithuanian metrology system in Lithuanian and international research programs, coordinates research in metrology, provides scientific and technical support to industrial enterprises and organizations, trains specialists in the field of metrology, performs metrological supervision of measuring instruments for university subdivisions.

In 2007, the Institute (the first academic subdivision in Lithuania) has implemented a quality management system to meet the requirements of the International standard LS EN ISO 9001 in the following areas:  measurement technology research, metrology regulatory document preparation and expert activities; calibration and conformity assessment of measuring instruments; metrology specialist training.

The Institute of Metrology works on the self-declaration principle in accordance with the standard LST EN ISO / IEC 17025: 2005.

In 2014, the Institute has been accredited by Lithuanian National Accreditation Bureau as A type control body to perform the evaluation of quantities of prepackaged products ant the control procedure of measurement containers volume.

The Institute of Metrology offers five non-formal educational programs:

 • Training courses for metrology inspectors and metrologists
 • Training courses for tachograph inspectors
 • Seminars for metrologists
 • Training courses–seminars for metrologists
 • Reassessment of metrology inspectors and tachograph inspectors

Metrologijos instituto veikla vykdoma atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei metrologijos ir matavimų inžinerijos mokslo technologinius iššūkius.

Universitetinės mokslinių tyrimų kryptysdiagnostinės ir matavimo technologijos; išmanios aplinkos ir informacinės technologijos; tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

Kitos tyrimų kryptys:

 • Matavimų vienovės ir metrologinės sistemos kūrimo mokslinės veiklos krypties moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • Naujų, pažangių matavimo sistemų ir technologijų kūrimas, skirtų įvairių mokslo ir pramonės metrologinių uždavinių sprendimui;
 • Dalyvavimas tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, matavimo priemonių ir matų, norminių dokumentų ir kitų tokio pobūdžio objektų metrologinės ekspertizės vykdymas;
 • Bendrųjų ir specializuotų matavimo priemonių ir sistemų patikros, kalibravimo metodikų ir bandymų programų rengimas pagal 2015 m. gegužės 15 d. patvirtintą ūkio ministro įsakymą Nr. 4-329 “Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas”;
 • Dalyvavimas kuriant Lietuvos etalonų techninę, mokslinę ir teisinę bazę;
 • Sąlygos bei vadovavimas magistrantų ir doktorantų moksliniams tiriamiesiems darbams;
 • Mokslinės – techninės paramos ir konsultacinių – ekspertinių paslaugų teikimas pramonės įmonėms ir organizacijoms;
 • Neformalaus švietimo organizavimas metrologijos specialistams, jų kvalifikacijos kėlimas;
 • Matavimo priemonių metrologinė priežiūra, matavimo įrangos kalibravimas.

Contacts

Studentų g. 50 – 454, Kaunas
El. paštas:  metrol.inst@ktu.lt

Matavimo priemonių metrologinės
priežiūros klausimai, jų sprendimas

El. paštas:  metrol.inst@ktu.lt

 

Training courses

Metrologijos institutas siūlo penkias neformaliojo švietimo programas

Kontaktinis asmuo – Justina Dobilienė, el. paštas:  justina.dobiliene@ktu.lt

Pasiteirauti
El. paštas:  metrol.inst@ktu.lt

Training courses for metrology inspectors and metrologists (TMNT520062)

The program is intended for persons who want to acquire metrology inspector and metrologist qualification.

After completing the course program, certificates are issued for a period of 5 years.

Program duration: 120 academic hours.
Frequency of courses: a group of 10 people.

Training courses for tachograph inspectors (TMNT520059)

The program is intended for persons who have completed tachograph manufacturer’s training courses and who want to obtain a qualification as a tachograph inspector and metrologist.

After completing the course program, certificates are issued for a period of 5 years.

Program duration: 50 academic hours.
Frequency of courses: gathering a group of 10 people.

Seminars for metrologists (TMNT520060)

Under the special company orders, a program is being developed for business professionals who wish to improve their qualifications and gain new knowledge.

Training courses–seminars for metrologists (TMNT520061)

The program is intended for metrologists and tachograph inspectors who want to improve their qualifications.

Program duration: 20 academic hours.
Frequency of courses: once a year (3 group for metrologists and 1 group  for tachograph inspectors).

Reassessment of metrology inspectors and tachograph inspectors (TMNT520058)

The program is intended for re-evaluation of the qualification of a metrology inspector and a tachograph inspector. For those who have upgraded their qualification each year on qualification courses that meet OIML D-14 requirements within 5 years from the issuance of the certificate, their certificates are renewed (for 5 years). Participants who did not attend the qualification courses or have attended them not in full scale shall have an appropriate qualification exam.

Program duration: 10 academic hours.
Frequency of courses: after gathering a group of 10 people.

 

The most important scientific achievements 2020-2022

Science projects

National:

 • 2014–2020 Operational Programme for the European Union Funds’ Investments under measure No. 01.2.2-MITA-K-702 “Promoting the Commercialisation and Internationalisation of R&D”, project “Smart device for warning drivers against collisions with wild animals during the dark hours of the day”, 2021–2022, dr. D. Gailius.

Significant publications

Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonienė, Vilma; Barčauskaitė, Karolina; Kaškonas, Paulius; Maruška, Audrius. The impact of fermentation on bee pollen polyphenolic compounds composition // Antioxidants. Basel : MDPI. ISSN 2076-3921. 2022, vol. 11, iss. 4, art. no. 645, p. 1-16. DOI: 10.3390/antiox11040645. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 7,675; AIF: 5,428; IF/AIF: 1,413; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 004, A 001, T 010] [Contribution: 0,200]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta. The methodology for the reliability evaluation of the signal processing methods used for the dispersion estimation of Lamb waves // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2022, vol. 71, art. no. 1001607, p. 1-7. DOI: 10.1109/TIM.2021.3127625. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 5,332; AIF: 3,965; IF/AIF: 1,344; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 0,500]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Tumšys, Olgirdas; Surgautė, Lina. Accuracy assessment of the 2D-FFT method based on peak detection of the spectrum magnitude at the particular frequencies using the Lamb wave signals // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 18, art. no. 6750, p. 1-17. DOI: 10.3390/s22186750. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 001, T 010] [Contribution: 0,350]
Meškuotienė, Asta; Kaškonas, Paulius; Raudienė, Edita; Dobilienė, Justina; Urbonavičius, Benas Gabrielis. Calibration periodicity of fuel tanks assigned to legal-industrial metrology: a case study // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 16, art. no. 9817, p. 1-11. DOI: 10.3390/su14169817. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 1,000]
Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 001, T 009] [Contribution: 0,668]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Griškevičius, Paulius; Stasiškienė, Žaneta; Žukauskas, Egidijus. The usefulness and limitations of ultrasonic Lamb waves in preventing the failure of the wind turbine blades // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 4, art. no. 1773, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12041773. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 009, T 004, T 001, T 010] [Contribution: 0,249]
Česonienė, Laima; Labokas, Juozas; Jasutienė, Ina; Šarkinas, Antanas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Kazernavičiūtė, Rita; Pažereckaitė, Aistė; Daubaras, Remigijus. Bioactive compounds, antioxidant, and antibacterial properties of Lonicera caerulea berries: evaluation of 11 cultivars // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2021, vol. 10, iss. 4, art. no. 624, p. 1-15. DOI: 10.3390/plants10040624. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,935; AIF: 3,736; IF/AIF: 1,053; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: N 010, T 005] [Contribution: 0,111]
Nakutis, Žilvinas; Kaškonas, Paulius; Saunoris, Marius; Daunoras, Vytautas; Jurčević, Marko. A framework for remote in-service metrological surveillance of energy meters // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. 2021, vol. 168, art. no. 108438, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108438. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 0,800]
Nakutis, Žilvinas; Rinaldi, Stefano; Kuzas, Pranas; Lukočius, Robertas. A method for noninvasive remote monitoring of energy meter error using power consumption profile // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2020, vol. 69, iss. 9, p. 6677-6685. DOI: 10.1109/TIM.2020.3002402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,016; AIF: 3,587; IF/AIF: 1,119; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 001] [Contribution: 0,750]
Kaškonienė, Vilma; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Kaškonas, Paulius; Tiso, Nicola; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Maruška, Audrius Sigitas. Changes in the biochemical compounds of Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, and forest litter collected from various forest types // Turkish journal of agriculture and forestry. Ankara : TUBITAK. ISSN 1300-011X. eISSN 1303-6173. 2020, vol. 44, iss. 6, p. 557- 566. DOI: 10.3906/tar-1912-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,585; AIF: 2,977; IF/AIF: 0,868; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 0,142]
Merfeldas, Audrius; Kuzas, Pranas; Gailius, Darius; Nakutis, Zilvinas; Knyva, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Navikas, Dangirutis. An improved near-field magnetic probe radiation profile boundaries assessment for optimal radiated susceptibility pre-mapping //Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 1063, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym12071063. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 001] [Contribution: 1,000]
Draudviliene, L.; Meskuotiene, A.; Tumsys, O.; Mazeika, L.; Samaitis, V. Metrological performance of hybrid measurement technique applied for the Lamb waves phase velocity dispersion evaluation // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 45985-45995. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974586. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 0,200]
Kaškonienė, Vilma; Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonas, Paulius; Mickienė, Rūta; Maruška, Audrius. Antimicrobial and antioxidant activities of natural and fermented bee pollen // Food bioscience. Oxford : Elsevier. ISSN 2212-4292. eISSN 2212-4306. 2020, vol. 34, art. no. 100532, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100532. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,240; AIF: 4,309; IF/AIF: 0,983; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [Field of research: T 010] [Contribution: 0,200]
 

Structure

Asta Meškuotienė

Director

Studentų g. 50-454, Kaunas
phone: +370 (37) 351 252; +370 (682) 75 010
email asta.meskuotiene@ktu.lt

Struktūra

Vardas Pavardė Padėtis El. paštas
Paulius Kaškonas Vyresnysis mokslo darbuotojas paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Gailius Vyresnysis mokslo darbuotojas darius.gailius@ktu.lt
Edita Raudienė Tyrėjas  edita.raudiene@ktu.lt
Gintautas Balčiūnas Tyrėjas gintautas.balciunas@ktu.lt
Justina Dobilienė Jaunesnysis mokslo darbuotojas justina.dobiliene@ktu.lt
Aleksandra Joneliūnienė Inžinierius aleksandra.joneliuniene@ktu.lt
Benas Gabrielis Urbonavičius Inžinierius benas.urbonavicius@ktu.lt
Edgaras Vaštakas Jaunesnysis mokslo darbuotojas edgaras.vastakas@ktu.lt
 

Doctoral students