Metrology Institute

The Institute of Metrology, established in 1995, is an academic subdivision engaged in scientific, expert and consulting activities in the fields of legal and industrial metrology, and measurement engineering.

The Institute of Metrology participates in the improvement of the Lithuanian metrology system in Lithuanian and international research programs, coordinates research in metrology, provides scientific and technical support to industrial enterprises and organizations, trains specialists in the field of metrology, performs metrological supervision of measuring instruments for university subdivisions.

In 2007, the Institute (the first academic subdivision in Lithuania) has implemented a quality management system to meet the requirements of the International standard LS EN ISO 9001 in the following areas:  measurement technology research, metrology regulatory document preparation and expert activities; calibration and conformity assessment of measuring instruments; metrology specialist training.

The Institute of Metrology works on the self-declaration principle in accordance with the standard LST EN ISO / IEC 17025: 2005.

In 2014, the Institute has been accredited by Lithuanian National Accreditation Bureau as A type control body to perform the evaluation of quantities of prepackaged products ant the control procedure of measurement containers volume.

The Institute of Metrology offers five non-formal educational programs:

 • Training courses for metrology inspectors and metrologists
 • Training courses for tachograph inspectors
 • Seminars for metrologists
 • Training courses–seminars for metrologists
 • Reassessment of metrology inspectors and tachograph inspectors

Metrologijos instituto veikla vykdoma atsižvelgiant į vartotojų poreikius bei metrologijos ir matavimų inžinerijos mokslo technologinius iššūkius.

Universitetinės mokslinių tyrimų kryptysdiagnostinės ir matavimo technologijos; išmanios aplinkos ir informacinės technologijos; tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.

Kitos tyrimų kryptys:

 • Matavimų vienovės ir metrologinės sistemos kūrimo mokslinės veiklos krypties moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • Naujų, pažangių matavimo sistemų ir technologijų kūrimas, skirtų įvairių mokslo ir pramonės metrologinių uždavinių sprendimui;
 • Dalyvavimas tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, matavimo priemonių ir matų, norminių dokumentų ir kitų tokio pobūdžio objektų metrologinės ekspertizės vykdymas;
 • Bendrųjų ir specializuotų matavimo priemonių ir sistemų patikros, kalibravimo metodikų ir bandymų programų rengimas pagal 2015 m. gegužės 15 d. patvirtintą ūkio ministro įsakymą Nr. 4-329 “Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas”;
 • Dalyvavimas kuriant Lietuvos etalonų techninę, mokslinę ir teisinę bazę;
 • Sąlygos bei vadovavimas magistrantų ir doktorantų moksliniams tiriamiesiems darbams;
 • Mokslinės – techninės paramos ir konsultacinių – ekspertinių paslaugų teikimas pramonės įmonėms ir organizacijoms;
 • Neformalaus švietimo organizavimas metrologijos specialistams, jų kvalifikacijos kėlimas;
 • Matavimo priemonių metrologinė priežiūra, matavimo įrangos kalibravimas.

Contacts

Studentų st. 50 – 454, Kaunas
Phone: +370 (37) 35 12 52
+370 (37) 30 07 76
Email: metrol.inst@ktu.lt

Matavimo priemonių metrologinės
priežiūros klausimai, jų sprendimas

Studentų st. 50 – 454, Kaunas
Phone: +370 (37) 300 777
Email: metrol.inst@ktu.lt

 

Training courses

The Institute of Metrology offers five non-formal educational programs

Contact person – Justina Dobilienė, phone: +370 (37) 300 776, email: justina.dobiliene@ktu.lt

Training courses for metrology inspectors and metrologists (TMNT520062)

The program is intended for persons who want to acquire metrology inspector and metrologist qualification.

After completing the course program, certificates are issued for a period of 5 years.

Program duration: 120 academic hours.
Frequency of courses: a group of 10 people.

Training courses for tachograph inspectors (TMNT520059)

The program is intended for persons who have completed tachograph manufacturer’s training courses and who want to obtain a qualification as a tachograph inspector and metrologist.

After completing the course program, certificates are issued for a period of 5 years.

Program duration: 50 academic hours.
Frequency of courses: gathering a group of 10 people.

Seminars for metrologists (TMNT520060)

Under the special company orders, a program is being developed for business professionals who wish to improve their qualifications and gain new knowledge.

Training courses–seminars for metrologists (TMNT520061)

The program is intended for metrologists and tachograph inspectors who want to improve their qualifications.

Program duration: 20 academic hours.
Frequency of courses: once a year (3 group for metrologists and 1 group  for tachograph inspectors).

Reassessment of metrology inspectors and tachograph inspectors (TMNT520058)

The program is intended for re-evaluation of the qualification of a metrology inspector and a tachograph inspector. For those who have upgraded their qualification each year on qualification courses that meet OIML D-14 requirements within 5 years from the issuance of the certificate, their certificates are renewed (for 5 years). Participants who did not attend the qualification courses or have attended them not in full scale shall have an appropriate qualification exam.

Program duration: 10 academic hours.
Frequency of courses: after gathering a group of 10 people.

 

Projects

The Institute of Metrology cooperates with state, private and foreign companies, participates in the development of new measurement methods and metrological support of existing systems.

Projects and main achievements

Development of technologies of hard-detected radio communication and the production of prototypes of radio stations. Project duration: 2016 – 2018.
The prototype of the method of control of the homogeneity of pre-packed fertilizer suspensions and the means. Project duration: 21 March, 2016—23 May,2016.
Verification analysis of measurement instruments used by AB “ORLEN Lietuva” for measuring output. Project duration: 14 October, 2016 – 16 December, 2016.
Setting of processes of metrological supervision for “AB Lietuvos gelezinkeliai”, their optimization and unification; preparation for the implementation of a unified metrological system. Project duration: 27 August, 2013 – 27 June, 2016.

Projects and most important works 2012-2015

Project “Methodology of calibration of ammeters and thermometers for metrological traceability in the company”.
Project “Calibration methodology of timers and manometers for ensuring metrological traceability in the company”.
Project “Creating a standard automatic timer to provide a metrological traceability”.
R & D project “Getting knowledge about types of warehouses, the flow of gas in them, studying methods for determining the optimal sampling points”.
R & D project “Development of a prototype for estimating operational errors in water meters”.
Development of the wireless electronic nose device prototype for evaluation of fresh meat quality.
Creation of measuring device prototype for the verification of installed water meters.
Development of the first Lithuanian satellite “LitSAT-1”.
Development of telephone call duration measurement standard system.
Preparation of a feasibility study for (Bio) sensory systems for food quality control and / or qualitative assessment.
Magnetic sensors and a communication unit for measuring the magnetization of railway tracks were developed and manufactured.
Development of the electronic control unit for thermostats.
Temperature measurement modules with wireless connection were designed and manufactured.
System of verification and testing of stationary and mobile road meters was developed.
Software for a unique measuring system measuring the rotation of the sewing machine’s engine was created.
Manual torque gauge for pipe holders was designed and manufactured
Development of the vibration measurement transducers.
EUREKA project “Smart acoustic emission transducer” (jointly with Integrity Diagnostics Ltd, Israel).
Creation of verification methodics and test programs (Experience since 1995). Since 2002, up to 300 general and specialized verification methodics for various measures (electrical and non-electric) were prepared and corrected (when necessary).
A study to support the needs of Lithuanian standards has been prepared.
 

Structure

Asta Meškuotienė

Director

Studentų g. 50-454, Kaunas
phone: +370 (37) 351 252; +370 (682) 75 010
email asta.meskuotiene@ktu.lt

Structure

Name / Surname Position Adress Phone Email
Paulius Kaškonas Senior Researcher Studentų st. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Gailius Senior Researcher Studentų st. 50-454, Kaunas +370 (37) 351 252 darius.gailius@ktu.lt
Edita Raudienė Researcher Studentų st. 50-454a, Kaunas +370 (37) 351 252  edita.raudiene@ktu.lt
Gintautas Balčiūnas Researcher Studentų st. 50-451, Kaunas gintautas.balciunas@ktu.lt
Justina Dobilienė Junior Researcher Studentų st. 50-454a, Kaunas +370 (37) 300 776 justina.dobiliene@ktu.lt
Aleksandra Joneliūnienė Engineer Studentų st. 50-449, Kaunas +370 (37) 351 252 aleksandra.joneliuniene@ktu.lt
Benas Gabrielis Urbonavičius Engineer Studentų st. 50-449, Kaunas +370 (37) 300 777 benas.urbonavicius@ktu.lt
Edgaras Vaštakas Junior Researcher Studentų st. 50-451, Kaunas edgaras.vastakas@ktu.lt
 

Partners